Làng Chài Nhơn Lý

Thông tin địa điểm

Danh mục:

    Làng chài Nhơn Lý nằm ở địa hình dốc ra biển thuộc Nhơn Lý là một xã bán đảo nằm cách xa thành phố Quy Nhơn khoảng 30km. Người dân ở đây sống nhờ vào biển. Các ngôi nhà, lối đi, được làm rất sáng tạo theo phong cách dân gian hiếm có ở Việt Nam. Những ngôi nhà ở đây được xây dựng khá lâu đời với các con đường nhỏ ngoằn ngoèo, ở đây cũng có nhiều điều thú vị tiềm tàng, cổ kính hơn bất cứ nơi nào.

    Link Google Maps : https://www.google.com/maps/place/L%C3%A0ng+ch%C3%A0i+Nh%C6%A1n+L%C3%BD/@13.8827314,109.2880293,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31420e7faeb8ffdb:0xa24927820226b260!8m2!3d13.8827314!4d109.2906042!16s%2Fg%2F1pzrjpp0n?hl=vi-VN